Traumabehandling

I livet är vi med om både bra och svåra händelser. Hur vi hanterar svåra händelser är bland annat beroende av vilka förmågor vi hunnit utveckla, tidigare erfarenheter och hur livet ser ut i övrigt. Om minnen från en händelse begränsar oss i vardagen, pratar vi om det som ett traumaminne. De minnena kan vi behöva hjälp att komma till ro med. I arbetet med personer som har traumatiska minnen använder jag mig av olika metoder. 

Lifespan Integration, LI, är en metod som lär kroppen att den jobbiga händelsen utspelades i det förflutna. Händelsen lagras in i minnet och blir en del av livsberättelsen så att den efter behandlingen inte längre upplevs lika överväldigande. LI är milt traumaexponerande vilket innebär att risken att återuppleva traumat under behandlingen är mindre.

Jag använder även Tejping som hjälp att prata om svåra upplevelser. Tejping är en kreativ metod där man både pratar om och gestaltar en händelse på en scen på bordet. Genom att externalisera och visualisera händelsen skapas en distans till upplevelsen vilket mildrar dess påverkan och gör den lättare att hantera.

För barn erbjuder jag utöver detta Trappansamtal, en modell för krissamtal med barn som upplevt våld i sin familj.