Om mig

Jag heter Maritha Andersson och driver MA trauma och terapi. Jag är utbildad i grundläggande psykoterapi med inriktning mot familj och jag är legitimerad Hälso- och sjukvårdskurator.

Jag har vidareutbildning inom trauma och kan arbeta bearbetande med både barn och vuxna.

Jag har lång erfarenhet inom området våld i nära relationer, VINR, där jag arbetat både som gruppledare och individuellt med både våldsutsatta och våldsutövare. Jag har även arbetat med barn som bevittnat/upplevt VINR.

Min praktiska erfarenhet har jag från Socialtjänst, Specialistpsykiatri, myndighetssamverkande kompetenscenter mot våld i nära relation och från arbete som samordnare/utbildare inom idéburen sektor.

Jag ställer mig bakom ERNI-deklarationen (emotions are not illness).