Barnsamtal

Barn som varit med om svåra händelser kan behöva bearbeta sina upplevelser. Det kan vara svårt, speciellt om man som barn inte har ord för det som hänt eller kan förstå vad man varit med om. Det kan också vara svårt att som förälder veta hur man kan hjälpa sitt barn. Jag träffar föräldrar som önskar vägledning i hur de kan bemöta sitt barn.

Jag träffar även barn enskilt eller tillsammans med förälder/vårdnadshavare. När jag träffar barn använder jag mig av metoder som tejping, sandlådelek, att rita, läsa mm. Genom att leka, prata om och iscensätta det som varit svårt kan barnet närma sig, och förstå, sina reaktioner och känslor förknippade med händelsen. Skam och skuld är vanliga känslor när man varit med om något svårt. Det är viktigt att som barn få hjälp att sätta ord på detta och förstå var skulden hör hemma.

För barn som upplevt våld i nära relation kan jag arbeta med samtal enligt Trappanmodellen.