Familjeterapi

I en familj påverkar och påverkas vi av varandra. Ibland hamnar vi i mönster som vi inte trivs med men som vi inte klarar av att ändra själva. Att träffas tillsammans för att gemensamt prata om det kan vara ett sätt att hitta nya sätt att relatera till varandra.

I arbetet med familjer fokuserar jag på samspel, mönster och kommunikation samt förståelse för hur detta påverkar relationerna inom familjen. När vi skapat förståelse för de samspelsmönster som upprätthåller familjen försöker vi tillsammans hitta fram till nya relationsmönster. Familjer är välkomna i olika konstellationer.

Jag erbjuder även samspelsbehandling mellan barn och förälder/föräldrar. I gemensam lek tydliggörs mönster som ofta speglar vardagslivet. I samtal efter leken tittar vi på styrkor och hinder för relationen och strävar utifrån det mot ett mer gynnsamt samspelsmönster.