Lifespan integration

Lifespan Integration, LI, är en metod som bland annat hjälper kropp och själ att läka efter svåra upplevelser. Med hjälp av metoden lagras minnen i tidsordning vilket lär kroppen förstå att händelser vi varit med om skett i det förflutna. De blir då en del av livsberättelsen och upplevs inte lika överväldigande. Metoden fungerar dokumenterat väl vid PTSD-symtom. 

LI är milt traumaexponerande vilket innebär att risken att återuppleva trauman/svåra händelser under behandlingen är mindre. 

LI kan även användas när en större stabilitet vill uppnås. Se mer på https://lifespanintegration.com/sverige/