Jag-stärkande samtal

I perioder kan vi känna oss vilsna och frikopplade från oss själva och andra. Det kan vara svårt att förstå våra reaktioner och varför vi agerar som vi gör. Då kan det vara hjälpsamt att försöka hitta tillbaka till en inre stabilitet och trygghet.

Jag tar emot dig som har önskemål om individuella samtal, kanske i syfte att öka förståelse för dig själv och därigenom öka både självkännedom och självomsorg.