Föräldrasamtal

Trots att vi vill våra barn det bästa är det i perioder både svårt och jobbigt att lyckas nå dit. Anledningarna till det är naturligtvis många. Det kan handla om att vi känner oss vilsna i vad som är rätt och fel, det kan bero på trötthet, att vi känner oss ensamma i föräldrarollen eller att vi helt enkelt saknar egna erfarenheter av gott föräldraskap. I det gemensamma föräldraskapet kan det dessutom bli slitningar på grund av att vi har olika uppfattning och erfarenhet av föräldraskap.

Jag erbjuder samtal i syfte att öka förståelsen för både barnet och dig/er som förälder/föräldrar. Jag är bland annat utbildad i COS, Circle of security, och COPE, Community parent education program, som båda är program utformade för att stärka föräldrar i sin föräldraroll.

Jag erbjuder även samspelsbehandling mellan barn och förälder/föräldrar. I gemensam lek tydliggörs mönster som ofta speglar vardagslivet. I samtal efter leken tittar vi på styrkor och hinder för relationen och strävar utifrån det mot ett mer gynnsamt samspelsmönster.